OLJE/VATTENAVSKILJARE

Alla kompressorer, under normal använding, producerar väldigt mycket kondens. Om de sedan är kopplade till en kyltork så ökar mängden kondens avsevärt.

Resultat: Så fort trycket på luften som innehåller vatten ökar samtidigt som temperaturen sjunker så blandas vatten kondensen med oljepartiklarna som normalt produceras av kompressorn.

Efter att ha försvunnit från den pressade luften så kan inte kondensen släppas ut direkt i avloppet utan då måste oljan reduceras bort enligt lag.

En enkel och billig lösning är att använda olje/vattenavskiljare som effektivt separerar oljan från vattnet och hjälper dig att minimera kostnaden jämfört med att betala massor för att lunna bli av med kondenserat vatten med olja i.