AD TORKAR

Frekvensen av användning av ren pressad luft stiger kontinuerligt på bekostnad av den ökande användningen av högkvalitativa maskiner och komponenter.

På vissa framställande industrier där pressad luft används får inte vattenånga eller fukt innefattas. I dessa fall, där det är nödvändigt att ha fullkomligt torr pressad luft, är kanske inte en kyltork den bästa lösningen medan en AD-tork har möjlighet att möta de mest rigorösa kraven.

I dessa användningsområden kommer en AD-tork att tillåta möjligheten att ha ett tryck på en daggpunkts temperatur på -40 grader (en temperatur där fukt börjar förekomma).

Tryckluftsdrivna maskiner och verktyg, ventiler och ledningar klarar sig bättre mot korrosion och förslitningar. En adsorptionstork är alltså en bra investering som spar på tryckluftsdriven utrustning, ledningar och ventiler.