KYLTORKAR

För säker anläggningsdrift.

Förhindrar driftsstörningar, produktionsavbrott och kostsamma stillestånds och reparations arbeten genom tidig avskiljning av fukt/kondensat i tryckluften.

Kyltorken innehåller en kylmaskin med kylkompressor, värmeväxlare och ett köldmedie. Tryckluften kyls till mellan ±0 och +6o C, kondensvattnet fälls ut och avskiljs sedan automatiskt.

Kyltorken kan vara igång dygnet runt. 

Kyltorken ger tryckluften en daggpunkt av +3 till 10° C, vilket är tillräckligt för att få kondensfri tryckluft för användning i uppvärmda lokaler.

Kyltorken är enkel att installera, kräver litet tillskott av energi och är relativt okänslig för olja i tryckluften. Ett oljeavskiljande filter bör däremot monteras efter torken för att minska eventuella oljerester i tryckluften.